Het Privacyregelement

 • Tandprothetische praktijk Gebithuis

  Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

  Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

 • Beveiliging van de gegevens

  Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare kunstgebitten. Daarvoor is de tandprotheticus niet alleen technisch, maar ook praktijkgericht opgeleid. Er wordt gewerkt met de nieuwste technieken en materialen voor het beste eindresultaat.

  Een tandprotheticus zoals Jeroen de Vries kan zelfstandig kunstgebitten aanmeten en vervaardigen. Het verschil tussen een tandarts en een tandprotheticus is dat de tandarts het kunstgebit aanmeet en het kunstgebit laat vervaardigen door een tandtechnisch laboratorium. De tandprotheticus werkt geheel zelfstandig aan uw kunstgebit en maakt deze zelf. Het voordeel voor u is dat u ‘samen’ met de tandprotheticus vanaf het begin tot het eind aan uw nieuwe kunstgebit werkt.

 • Bewaartermijn

  De algemene bewaartermijn van de gegevens is 20 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

 • Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

  De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

 • Recht op verwijdering en vernietiging

  De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

 • Klachten

  Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Adres

  Meindert van der Thijnensingel 1 7741GB, Coevorden

 • Telefoonnummer

  0524-700244

 • Email contact

  info@gebithuis.nl

 • Website

  https://www.gebithuis.nl